Behöver ni hjälp med markarbeten, grävjobb, dränering, betongarbeten och liknande? LYBAB är en byggfirma på Lidingö som erbjuder många kostnadseffektiva tjänster till små och medelstora markentreprenader inom mark- och anläggning. Tomtanläggning, grundläggning, dränering, bygge av stödmurar och läggning av marksten m.m. Alltid rätt försäkrade och med minsta möjliga åverkan på kringliggande mark.

Vi har en väl avvägd maskinpark och en egen kapacitet att transportera material i både storsäck och bulk.

Vi erbjuder snöröjning, materielleveranser och tillhandahåller containers.

Se referensprojekt!

Tjänster Mark och anläggning

Tomtanläggning

Ska ni anlägga en tomt och bygga hus? LYBAB är ett byggföretag på Lidingö som kan erbjuda många olika kostnadseffektiva tjänster till små och medelstora markentreprenader inom mark- och anläggning. Våra kunder är både företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Tomtanläggning

Ska ni anlägga en tomt och bygga hus? LYBAB är ett byggföretag på Lidingö som kan erbjuda många olika kostnadseffektiva tjänster till små och medelstora markentreprenader inom mark- och anläggning. Våra kunder är både företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Dränering

Vi är en byggfirma på Lidingö som har lång och gedigen erfarenhet av dränering. Vi hjälper med avrinnings- och fuktproblem runt både villor och större byggnader. Arbetet utförs tidseffektivt med väl anpassade maskiner. Vi klarar även svårare projekt som kräver att man spräcker berg och installerar pumpgropar och liknande.

Marksten

Funderar ni på att göra om er uppfart eller anlägga trädgårdsgångar med marksten eller fina plattor? LYBAB gör hela arbetet, från början till slut, inklusive gediget underarbete för ett hållbart resultat.

Stödmurar

Ligger ert hus på en sluttande tomt? För att få jämna och användbara ytor kan vi hjälpa er genom att bygga upp stödmurar, efter era visioner och önskemål. Murar kan se ut på olika sätt. Vi är en byggfirma på Lidingö som både kan arbeta med prefabricerade betongsektioner och platsgjuta i formar. Vi monterar även vacker beklädnadssten på muren, efter önskemål. Vi åtar oss allt ifrån låga och korta murar till större terrasseringar

Materielleveranser & containers

LYBAB kan ordna med leveranser av sten- och krossprodukter i storsäck eller i bulk. Vi bistår också med tomma containers, efter kundens önskemål.

Snöröjning

LYBAB är ett Lidingöföretag som snöröjer åt både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och på offentliga platser, både med maskiner och manuellt. Vi har jour dygnet runt under snöperioden och rycker ut vid behov. Om det behövs kan vi också forsla bort snö och på våren samla upp sand och grus.

  • Bostadsrättsförening, Lidingö

    Anläggning av gårds - och grönyta. Totalentreprenad ink. växter, utemöbler, underjordiska sopbehållare och ytskikt.

  • Större dränering, Bandhagen

    Dränering av flerbostadshus ink. anslutande arbeten som dragning av dagvattenrör och inkoppling till det kommunala nätet. Totalt dränerades ca. 350m.

  • Privat beställare, Lidingö

    Upprustning av utemiljö på tomt ink. byggnation av terrasser, läggning av marksten och arbeten med murar.