Lybab driver och bemannar 6 återvinningscentraler, kretsloppscentraler, 3 omlastningsstationer och en kompostanläggning i Stockholmsområdet. Våra uppdragsgivare är både kommuner och avfallsbolag.

Stationerna tar emot grovavfall och trädgårdsavfall från hushåll samt verksamhetsavfall från företag. Anläggningarna tar även emot hushållsavfall samt matavfall som vi lastar om för vidare transport till värmeverk eller biogasanläggning. På anläggningarna tar vi också emot användbara saker och textilier för återbruk och återanvändning. Detta sker i samarbete med Human Bridge, Lindra, Myrorna och easy recykling.

Vår personalstyrka uppgår till 35 personer, utbildade bl.a. i att hantera farligt avfall och asbesthantering. Service och nöjda kunder är viktigt för oss. 360 dagar om året finns personal på plats för att hjälpa kunder med sorteringen och vi förklarar gärna mer om återvinning.

På stationerna servar vi ca 750 000 kunder/bilar årligen.

Tjänster Återvinning

Smedby Returpark

Återvinningscentral, returpark och omlastningscentral Smedby Karins väg 2, 194 54 Upplands Väsby

Öppettider:
Måndag-Torsdag 07.00-20.00
Fredag 07.00-16.00
Lördag-Söndag 09.00-16.00

Sedan 2012 driver Lybab återvinningscentralen på uppdrag av SÖRAB, Söderhalls Renhållningsverk AB. Där tas det emot grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall och farligt avfall. Vi bemannar även den intilliggande omlastningsstation för hushållssopor och matavfall. I returparken tas användbara saker och textilier emot för återbruk eller återanvändning och här finns en container för återbruk av cyklar. Våra 11 medarbetare servar årligen ca 250 000 bilbesökare, både privatpersoner och företagare. Mängden grovavfall som togs om hand år 2018 var ca 18 000 ton.

Stockby Returpark

Återvinningsstation, returpark Stockby med omlastningscentral Stockbyvägen 3, 181 41 Lidingö

 

Öppettider:
Måndag-Torsdag 12.00-20.00
Fredag-Söndag 09.00-16.00

Sedan 2005 driver Lybab återvinningsstationen i Stockby på uppdrag av SÖRAB, Söderhalls Renhållningsverk AB. 2016 invigdes den nya returparken som fick utnämningen Årets Återvinningsanläggning 2016. Anläggningen tar emot grovavfall, el-avfall, farligt avfall, vitvaror och kyl/frys samt batterier, förpackningar och tidningar och mindre mängder trädgårdsavfall. På Båtsmansvägen alldeles i närheten ligger omlastningsstation för hushållssopor och matavfall. På området finns även en returpark som tar emot användbara saker och textilier, också cyklar, för återbruk eller återanvändning. Våra 13 medarbetare servar årligen ca 150 000 bilbesökare, både privatpersoner och företagare. Mängden grovavfall som togs om hand år 2018 var ca 8 500 ton. Returparken är smyckad med konstverk, framtagna av återbrukat material, tillverkade av Lybab, i samarbete med Torstensson Art och design.

Kvarnkullen Returpark

Kvarnkullens återvinningscentral med returpark Enköpingsvägen 129, 174 46 Sundbyberg

Öppettider:
Måndag-Onsdag 12.00-20.00
Torsdag-Fredag Stängt
Lördag-Söndag 09.00-16.00

Lybab driver återvinningscentralen på uppdrag av SÖRAB, Söderhalls Renhållningsverk AB. Anläggningen tar emot grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall och farligt avfall, vitvaror och kyl/frys plus batterier, förpackningar och tidningar från privatpersoner och sorterat grovavfall i mindre mängder från företag. I returparken tas användbara saker och textilier emot för återbruk eller återanvändning. Vi har 4 medarbetare på plats.
Mängden grovavfall som togs om hand år 2018 var ca 7 000 ton.

Boo kretsloppscentral

Boovägen 30, 132 47 Saltsjö-Boo

Öppettider:
Måndag-Torsdag 10.00-19.00
Fredag-Söndag 10.00-16.00

Lybab driver sedan 2018 kretsloppscentralen i Saltsjö-Boo (f.d. återvinningscentralen) på uppdrag av Nacka Vatten och Avfall. Här kan privatpersoner lämna grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall, vitvaror och kyl/frys plus batterier, förpackningar och tidningar. Mellan 1 juli och 31 december tar vi även emot fallfrukt. Vi tar även emot användbara saker och textilier för återbruk eller återanvändning. På centralen finns också en pantstation med Pantamera-automat.
Vi har 4 medarbetare på plats och under 2018 lämnade ca 92 000 besökare nästan 6 900 ton grovavfall på centralen.

Östervik kretsloppscentral

Saltsjöbadsvägen/Kretsloppsvägen, 133 49 Saltsjöbaden

Öppettider:
Måndag-Torsdag 10.00-19.00
Fredag-Söndag 10.00-16.00

Lybab driver sedan 2018 anläggningen på uppdrag av Nacka Vatten och Avfall. Här kan privatpersoner lämna grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall, vitvaror och kyl/frys plus batterier, förpackningar och tidningar. Mellan 1 juli och 31 december tar vi även emot fallfrukt.
Vi har även ett Återbrukshus och tar emot användbara saker och textilier för återbruk eller återanvändning. Lybab har 4 medarbetare på centralen och under 2018 lämnade drygt 85 000 besökare över 5 000 ton grovavfall.

Älta kretsloppscentral

Örkroken 15, 138 40 Älta

Öppettider: Måndag-Fredag 16.00-20.00

Lördag-Söndag 10.00-16.00

Lybab driver sedan 2018 anläggningen på uppdrag av Nacka Vatten och Avfall. Här kan privatpersoner lämna grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall och farligt avfall, vitvaror och kyl/frys plus batterier, förpackningar och tidningar. Mellan 1 juli och 31 december tar vi även emot fallfrukt. På centralen finns en lokal där man kan lämna användbara saker och textilier för återbruk eller återanvändning. Lybab har 3 medarbetare på centralen och 2018 lämnade över 13 000 besökare nästan 793 ton grovavfall på anläggningen.

Hagby omlastningsstation

Frestavägen 10, 187 70 Täby

 

På Hagby omlastningsstation hanterar och packar Lybab om hushålls- och matavfall på uppdrag av SÖRAB, Söderhalls Renhållningsverk AB. Anläggningen tar även emot och packar om förpackad mat.