Kontakt

Huvudkontor LYBAB

Avdelningar LYBAB:

ÅVC Smedby
Karinsvägen 2, 194-54 Upplands Bro

ÅVC Rissne
Enköpningsvägen 129, 174-46 Sundbyberg

ÅVC Lidingö
Förrådsvägen 17, 181-41 Lidingö

Blästring Bro
Skällstavägen 9, 197-40 Bro

Skicka oss ett meddelande

Kontaktpersoner

Administration

Wieslaw Jazdzewski
VD Lybab AB
Rolf Schumacher
VD Lidingö Ytbehandling AB
Sebastian Mörk
Arbetsledare
Radek Krajewski
Byggingenjör
Ursula Dabrowska
Ekonomiansvarig
Danuta Landa
Inköpare
Michał Górski
Inköpare
Henrik Stumle
Anbudsansvarig