Blästring

LYBAB är ett byggföretag på Lidingö som bedriver industrilackering och blästring av bl.a. stålkonstruktioner och betong. Vi har en industrilokal i Upplands-Bro och en mobil anläggning.

Med den mobila anläggningen kommer värmetält och utrustning så att vi kan utföra både blästring och lackering på plats.

Tack vare långt och nära samarbete med galvanisörer kan vi även tillhandahålla varmförzinkning av hög kvalitét.

Se referensprojekt!

Tjänster Blästring

Friblästring i hall

Vi är ett byggföretag på Lidingö som utför industrilackering och blästring av bl.a. stålkonstruktioner och betong i vår industrilokal. Vi är konkurrenskraftiga och tidseffektiva i våra uppdrag inom industriell målning. Större stålkonstruktioner, betongelement, containrar, och lastbilschassin är exempel på vad vi målar.

På plats har vi lastmaskin för assistans vid lossning och lastning samt rangering.

Mobil anläggning

LYBAB kan även utföra friblästring och lackering på plats tack vare ett värmetält och mobil utrustning.